Erik Tengvall (82)

Göteborgsvarvet 2015

 

Summering

Fullföljande:46425
Medeltid:02:02:13.8620
Medelålder: år
 
 

Erik Tengvall

Göteborgsvarvet 2015
Totaltid:01:12:52
Pos män & kvinnor:35
Pos vid 20 km:36
Pos vid 15 km:42
Pos vid 10 km:42
Pos vid 5 km:45
Starttid:13:00:01
Passerade:0 löpare
Passerad av:1 löpare
Medeltempo:03:27 min/km
Pos grupp Elit:34 / 140
Medeltid grupp Elit:01:17:49.4714
Pos åldersgrupp H17:25 / 9214
Medeltid åldersgrupp H17:01:54:36.8046
Pos i Emerson:1 / 34
Medeltid klubb Emerson:01:57:21.1470