Lars Södergård (98)

Göteborgsvarvet 2016

 

Summering

Fullföljande:45063
Medeltid:02:02:23.3851
Medelålder: år
 
 

Lars Södergård

Göteborgsvarvet 2016
Totaltid:01:07:36
Pos män & kvinnor:24
Pos vid 20 km:23
Pos vid 15 km:21
Pos vid 10 km:22
Pos vid 5 km:22
Starttid:13:00:00
Passerade:0 löpare
Passerad av:0 löpare
Medeltempo:03:12 min/km
Pos grupp Elit (start 13:00):23 / 195
Medeltid grupp Elit (start 13:00):01:17:09.2564
Pos åldersgrupp H17:22 / 9023
Medeltid åldersgrupp H17:01:54:00.2973
Pos i Spårvägens FK:2 / 7
Medeltid klubb Spårvägens FK:01:18:30.2857